Titolo: Toulouse [Francuska]: Prerezane gume u znak solidarnost s optuženima za borbu protiv zakona o radu
t-f-toulouse-francuska-prerezane-gume-u-znak-solid-1.jpg

Jedne noći je jedan odvijač probušio gume 4 općinska vozila, jednog vozila Vincija [građevinska tvrtka, nap.prev.], dva vozila u vlasništvu agencija za nekretnine, jednog kombija Eiffagea [<em>građevinska tvrta, nap.prev.<em>], dva vozila Orangea [<em>telefonska kompanija, nap.prev.<em>], jednog TNT vozila i nekoliko gradskih bicikala. Odvijač je bio od koristi i za bušenje guma brojnih buržujskih vozila. Kamenje pronađeno putem pomoglo nam je da razbijemo reklame na koje smo naišli.

Pokušati zauvijek prekinuti rad znači i spriječiti radnu aktivnost. Meta su nam bile nadasve kompanije koje grade zatvore i aerodrome, i koje doprinose kontroli kroz tehnologiju i da gradovi postanu buržujski.

Naš bijes neće izblijediti, nadasve kada drugove pogađa represija, kada su uhapšeni, pretučeni i zatvoreni. Raste svaki put kada nas pokušavaju zastrašiti.

Solidarnost kroz napad

Podržimo optužene i zatvorene zbog borbe protiv posla