Titolo: GRČKA - BRAZIL: TEKST ANARHO-NIHILISTA SPYROSA MANDYLASA POVODOM DOGAĐAJA ODRŽANOG U "BIBLIOTECI KAOS" - PORTO ALEGRE (19.05.2016.)
w-7-wp-726-import-1.png

Pozdrav drugovi,

bilo mi draže razgovarati s vama lice u lice, biti među vama. No, moje sigurnosne mjere ne dozvoljavaju mi da prijeđem granice grada Soluna. Sigurnosne mjere su oblik taktike koju često koristi grčka država koja nastoji zadržati anarhiste kao političke taoce.

Želim pozdraviti ovaj događaj naglašavajući važnost takvih zbivanja, u kojima sudjeluju osobe koje su poduzele oružane akcije ili koje su postale meta represivnog mehanizma države uz izliku anarhističke urbane gerile. K tome, važna je i činjenica da ovaj događaj ima međunarodni karakter, što dokazuje da granice ne mogu ograničiti solidarnost.

Želio bih spomenuti dvije teme. Prva je povezanost između "javnih" i "nezakonitih" dijelova anarhije, a druga moje osobno mišljenje o načinu na koji bi se nihilistička tendencija - takozvani "treći pol", kako je posljednjih godina nazivaju - trebala organizirati.

Dakle, počnimo s prvim pitanjem. Smatram da je u slučaju skvota Nadir država iskazala svoju volju na najbolji mogući način. Svi koji su bili uključeni u slučaj Nadir, čak i površno, trebali bi znati da je država izvršila na nas 4 represivna napada i invazije domova. U većini njih na prvoj liniji napada bila je antiteroristička jedinica policije. Naravno, iza tog čina države stoji jedan određeni proces razmišljanja. Žele postaviti zapreku širenju nihilističke riječi i Novoj Anarhiji. Kao što sam rekao na mojem "govoru obrane" na suđenju za Projekt Feniks, "država smatra povezanost između "javnog" i "nezakonitog" eksplozivnom mješavinom". Sasvim je dobro poznato da su brojni anarhistički gerilci, kako u Grčkoj tako i vani (npr. drug Mauricio Morales bio je član skvota Sacco i Vanzetti), politički odrasli u skvotovima i samoorganiziranim prostorima. Takvo djelovanje, s neprijateljskim obilježjima, može biti sredstvo u rukama pokreta. Međutim, pogrešan smjer takvog djelovanja može dovesti i do suprotnih rezultata. Činjenica da prostori takvih karakteristika postaju meta teških državnih represija dokazuje njihovu sposobnost da postanu ozbiljna prijetnja moći.

Recimo sada nešto o drugom pitanju, koje, kao što sam rekao, govori o djelovanju koje bi trebalo poduzeti za organiziranje takozvanog "Trećeg Pola". Smatram da njegovo obilježje treba biti specifično. Nihilistička tendencija nije ni u kom slučaju patrola službene anarhije ili dio takozvane "divlje mladeži". Ona uključuje negaciju na svakoj razini. Kreće se napadački, ne djeluje obrambeno. Nihilizam znači iznad svega djelovanje, zato smatram da nema smisla da dalje govorim o tom pitanju. Samo ću nadodati da se država vrlo ozbiljno organizirala protiv Crne Anarhije (sa stotinama pandura u antiterorističkoj jedinici, s moćnom aparaturom koja prati mobilne telefone i internetski promet, s DNK bazom podataka koja se stalno obnavlja). Zato je ozbiljna organizacija između nas jedini put koji nam je preostao.

Smatram da bi se trebala pokrenuti rasprava o tome.

Na kraju, želio bih pozdraviti drugove koji su ovo organizirali i koji su došli na ovo događanje. Vjerujem da će aktivnosti kao što je "Biblioteka Kaos" mnogo ponuditi neprekidnoj anarhističkoj revoluciji.

Ostanite snažni,

19. maj 2016.

Spyros Mandylas,

Član anarhističkog skvota Nadir

Okrivljen za Projekt Feniks

Izvor: 325