w-5-wp-58-import-1.png

Suđenje za slučaj "Feniks" započinje 4. juna 2014. i održat će se u specijalnoj sudnici, u ženskom odijelu zatvora Korydallos.

Optužnice su vezane za tri čina Projekta "Feniks" (čin 1, 2, 3)

Trojca optuženika su:

1) Drug Andreas Tsavdaridis, član FAI/IRF

2) Anarhist Spyros Mandylas

3) Svi zatvoreni članovi Zavjere Vatrenih Ćelija

Drugovi su optuženi za:

1) Andreas Tsavdarids:

I) Pripadanje Zavjeri Vatrenih Ćelija

II) Pokušaj ubojstva bivšeg zapovjednika antiterorističke jedinice, Dmitrisa Chorianopoulosa

III) Pokušaj eksplozije (paket-bomba poslan bivšem zapovjedniku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu)

IV) Posjedovanje eksploziva (paket-bomba poslan bivšem zapovjedniku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu)

2) Spyros Mandylas:

V) Pripadanje Zavjeri Vatrenih Ćelija

VI) Pokušaj ubojstva bivšeg zapovjednika antiterorističke jedinice, Dmitrisa Chorianopoulosa

VII) Pokušaj eksplozije (paket-bomba poslan bivšem zapovjedniku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu)

VIII) Posjedovanje eksploziva (paket-bomba poslan bivšem zapovjedniku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu)

3) Zavjera Vatrenih Ćelija:

I) Poticanje na pokušaj ubojstva bivšeg zapovjednika antiterorističke jedinice, Dmitrisa Chorianopoulosa

II) Poticanje na pokušaj eksplozije (paket-bomba poslan bivšem zapovjedniku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu)

III) Poticanje na posjedovanje eksploziva (paket-bomba poslan bivšem zapovjedniku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu)

IV) Poticanje na eksplozivni napad (vozilo u vlasništvu direktorice zatvora Korydallos, Marije Stefi)

V) Poticanje na posjedovanje eksploziva (vozilo u vlasništvu direktorice zatvora Korydallos, Marije Stefi)

VI) Poticanje na eksplozivni napad (vozilo u vlasništvu zatvorskog stražara zatvora Nafplio, Argyrisa Gelbourasa, u Argosu)

VII) Poticanje na posjedovanje eksploziva (vozilo u vlasništvu zatvorskog stražara zatvora Nafplio, Argyrisa Gelbourasa, u Argosu)

VIII) Poticanje na različite štete (vozilo u vlasništvu direktorice zatvora Korydallos, Marije Stefi i vozilo u vlasništvu zatvorskog stražara zatvora Nafplio, Argyrisa Gelbourasa, u Argosu)

NEKOLIKO RIJEČI O PROJEKTU "FENIKS"

Projekt "Feniks", započet 7. juna 2013., je poziv kojeg je uputila Zavjera Vatrenih Ćelija i Bande Svjesnosti FAI/IRF-Ćelija "Sole-Baleno", u cilju "ponovnog rođenja i dinamičnog povratka urbane gerile". Projekt, koji će stvoriti uvjete povratka Zavjere Vatrenih Ćelija iz pepela, kojeg je iza sebe ostavila policijska represija.

11 projekata je realizirano do sada:

1) Grčka (Atena):

7. juna 2013. Eksplodiralo vozilo u vlasništvu direktorice zatvora Korydallos, Marije Stefi, eksplozivnu napravu postavile Zavjere Vatrenih Ćelija i Bande Svjesnosti FAI/IRF, Ćelija "Sole-Baleno".

2) Grčka (Atena):

12. juna 2013. Eksplodiralo vozilo u vlasništvu zatvorskog stražara zatvora Nafplio, Argyrisa Gelbourasa, u Argosu, eksplozivnu napravu postavila Međunarodna Osvetnička Zavjera

3) Indonezija (Jakarta):

26. juna 2013. Treći kat hotela Sheraton zapalila je Jedinica Bijesa - Međunarodna Osvetnička Zavjera

4) Grčka (Solun):

3. jula 2013. Paket-bomba bivšem zapovjednku antiterorističke jedinice, Dmitrisu Chorianopoulosu poslala Ćelija "Mauricio Morales" - FAI/IRF

5) Indonezija (Balikpapan):

24. augusta 2013. Policijsku akademiju spalila do temelja Ćelija "Sloboda za Mandylasa i Tsavdaridisa", Međunarodna Zavjera Osvete - FAI/IRF

6) Grčka (Atena):

1. septembra 2013. Paket-bombu poslala specijalnom tužiocu Dimitrisu Mokkasu Zavjera Vatrenih Ćelija - Ćelija "Ryo"

7) Rusija (Brjansk):

2. oktobra 2013. pilanu u lovnom parku zapalio ELF/FAI "Nestor Mahno" Komando

8) Čile (Santiago):

16. novembra 2013. Pismo-bombu 98. izbornoj jedinici La Reina poslala ćelija "Dug život Iliji Romanovu", u afinitetu s Crnom Internacionalom

9) Meksiko (Toluca):

I) 18. novembra 2013. Zapaljiva naprava postavljena ispred crkve i banke na području San Sebastian

II) 21. decembra 2013. Zapljivu-eksplozivnu napravu postavila ispred banke kraj aerodroma Anti-Civilizacijska Frakcija Fronta za Oslobođenje Zemlje, u afinitetu sa Neformalnom Anarhističkom Federacijom (FAI/FLT/FAI)

10) Indonezija (Malang):

9. januara 2014. Eksploziju na bankomatu izazvala Ćelija "Sebastian O. Seguel", Međunarodna Zavjera Osvetnička Zavjera, FAI

11.) Njemačka (Berlin):

I) 8. aprila 2014. Zapaljeno vozilo u vlasništvu organa za općinski nadzor i vozilo u vlasništvu poduzeća za zaštitarstvo

II) 24. aprila 2014, Zapalila vozilo u vlasništvu grčke ambasade Autonomna Ćelija "Christos Kassimis"

SOLIDARNOST JE NAŠE ORUŽJE

NI MILIMETRA UNATRAG

DEVET MILIMETARA U GLAVU POLICAJCA

Solidarni

Izvor: InterArma