Titolo: MARCO CAMENISCH [ŠVICARSKA]: SUDSKO-PSIHOLOŠKO MIŠLJENJE - "MJERE POGODNOSI"/"UKLJUČIVANJE U DRUŠTVO"... ALI SAMO AKO...
w-4-wp-486-import-1.png

Krajem 2014., kao i po informacijama Crvene Pomoći i na talijanskom jeziku, federalni je sud odbacio žalbu upućenu godinu dana ranije na odluku ciriškog DAP-a [uprava za zatvorski sustav, nap.prev.] kojom je odbijena uvjetna sloboda. No, ipak pozvao je na početak "uključivanja u društvo", to jest na ublažavanje ("mjere pogodnosti" kao što su izlasci, dozvole, zatvor polu-otvorenog tipa itd.) zatvora zbog "uključivanja u društvo" kako bi se umanjio rizik ponovnog kršenja zakona nakon otpuštanja iz zatvora (maj 2018.).

Advokat je tražio od "odgovornog za (moj) slučaj" pri DAP-u da se izjasni o ishodima navedenog poziva (i isto mišljenje dvaju zatvora u Lenzburgu i Bostadelu). Odgovorni je izjavio da će morati ići tim putem, ali da prije treba zatražiti "mišljenje" (neobvezujuće) sudsko-psihološkog odjela DAP-a, u okvirima ROS-Abklärung-a. ROS je skraćenica za Risikoorientierter Strafvollzug, što znači "izvršenje kazne usmjerene na rizik", a Abklärung "razjašnjenje", "objašnjenje".

Abklärung je "pojačani" način kontrole i vrednovanja (po principu "tri oka"), unutar DAP-a, "mjera pogodnosti" i otpuštanja "opasnih klijenata", koji je uveo kanton ZH, da bi ga zatim imitirala, do sada, tri kantona.

Krajem aprila 2015. (gotovo olimpijskim ritmom...) stiglo je navedeno "mišljenje" (primjeri na njemačkom bit će ubrzo objavljeni) na čak 24 stranice!, s izjavom da će mi "Konkretno planiranje izvršenja koje slijedi biti saopćeno polovicom maja 2015." O tom "konkretnom planiranju" najvjerojatnije će ubrzo biti (pravno) "saslušan" "klijent", odnosno ja.

I tako je jedna sudska-psihologinja porodila "znanstveno" brdo Risk-Assessement standardiziran (vrednovanje rizika) s glupostima kao što su npr. 1) PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised; Hare, 2003), 2) VRAG (Violence Risk Appraisal Guide; Harris et al., 1993) e 3) Fotres (Urbaniok, 2006).

Fotres je kompjuterizirani pseudo-znanstveni katalog s tisućama kvadratića za križiće, kako bi se "izračunale" (Heil Lombroso...!! et al.) stvari kao "opasan po društvo" i "opasnost da ponovno prekrši zakon". Katalog koji je izradio, primjenio i proširio (uz "popratnu" milijunsku zaradu!) na međunarodnoj razini, njemački sudski psihijatar Urbaniok, i banda, iz psihološko-psihijatrijske službe DAP-a ZH, čiji je isti rukovoditelj. Prejudiciran je u Njemačkoj i fanatički sudski "vještak/terapeut" koji istim sektaškim fanatizmom proizvodi i podržava sve češću primjenu zatvorske kazne na neodređeno vrijeme.

Gore navedena sudska psihologinja, uz tu standardiziranu sumu bodova i "upitnika", uz odobrenje kolege-šefa odjela (pravnog psihologa, sudskog vještaka...), marljivo je donijela (jadnica... inače bi bila kažnjena izbacivanjem iz sekte Urbaniok i gorkim gubitkom samo-dohotka društvenog parazita) slijedeće, kako predvidljive toliko i odvratne, "zaključke", "preporuke" i "uvjete" za "ublažavanje" (to jest "mjere pogodnosi", "uklljučivanje u društvo").

U prvom planu, naravno, "pogled na svijet sklon zločinu" (mala speficična psihopatija je ipak nužna, zar ne?). Zatim, "poželjno je", uobičajeno, političko distanciranje, to jest odreći se svih i svega, te potpuno prihvaćanje jednoumlja totalitarizma države i kapitala koje trenutno prevladava. Smatraju se nužnima stroge kontrole i raspoloživost "klijenta" na suradnju, jedna "vjerodostojna izjava o odricanju od mogućih kriminalnih djela, kako na aktivnom nivou-u izvršavanju, tako i na pasivnom-planirajući ili podržavajući" (uzevši u obzir i da sam tako jaaaako "utjecajan"...) te na koncu, uz krajnju (dobro ili loše izračunatu...) podlost, tipično totalitarnu, i uz drsku glupost i patološku paranoju, tipičnu za svakog malog ili velikog plaćenika moći, "zabrana kontakta s rizičnim osobama" i "izgradnja nove društvene sredine" (sic!).

Što reći? Naravno, dok ostanu nekažnjeni, a ostat će, divljati će!

Marco Camenisch, Bostadel, maj 2015.

Izvor: RadioAzione