Swiss: Marco Camenisch free! (10/03/2017) [en]

March 10th, 2017 — We learn from the Red Aid that — finally — Marco Camenisch has completed the process of “gradual release”.
The comrade Marco Camenisch is free!


ŠVICARSKA: MARCO CAMENISCH SLOBODAN! (10.03.2017.)
10. mart 2017. — Doznajemo od Crvene Pomoći da je — napokon — Marco Camenisch okončao proces “postupnog oslobođenja”.
Drug Marco Camenisch je slobodan!

Švicarska: Vijesti o anarhističkom zatvoreniku Marcu Camenischu (09.2016.) [hr]

01.09., kao po vijestima od 26.06.2016., započeo je „vanjski rad” na području Zuricha, predviđen šest mjeseci.
Nova adresa je: Marco Camenisch, c/o Kasama, Militärstrasse 87/A, CH-8004 Zürich
Kako bih zaštitio moju (izgrađujuću...) privatnu sferu i meni najbližu socio-političku sredinu neću do daljnjeg objavljivati informacije o mojoj novoj sredini života, kao npr. prebivalište, dom, radno mjesto itd., koje ne bi više ni trebali biti od „javnog interesa”. Naravno, to ne vrijedi za meni najbliže drugove/arice, kao što ću naravno i dalje informirati o mojem „oslobođenju” (a pogotovo o eventualnim „izmjenama”...).
Kao što sam već djelomično informirao solidarnu štampu pokreta, u ovoj fazi mojeg „zatvora” imam prilično „slobodan” pristup informacijama, internetu itd. Zato, nije više „pravedno” da dobivam kao do sada vaše besplatne i solidarne publikacije za zatvorenike/ce, te vas zato molim da prekinete slanje.
Za taj izraz solidarnosti i općenito za čitavu vašu snažnu, cjelovitu i neprekidnu revolucioranu solidarnost, osim tendencija protiv represije moći, želim izraziti još jednom moju najveće poštovanje i moju najdublju zahvalnost.
Naravno, svjestan činjenice da se revolucionarna solidarnost ne može prakticirati jednosmjerno, kao speficično anarhistički zatvorenik nadam se da je moj solidarni doprinos i odnos s revolucionarnom borbom bio, je i ostat će dovoljan, barem na kratko, duboko recipročnom duhu solidarnosti i revolucionarne pripadnosti.
Uvijek pružajući optor, uvijek pružajući doprinos, uvijek solidarno (i u tišini...:-))

marco camenisch, početak septembra 2016., Zurich, CH

Švicarska: Marco Camenisch - nove vijesti o "silasku" (26.06.2016.) [hr]

Nakon premještaja u novembru 2015. iz Bostadela u Saxerriet (Salez) na "zatvoreni prelazni" odjel, 10. decembra 2015. odvio se "sastanak za premještaj" s upravom zatvora, odgovornima iz DAP-a (Uprava za zatvorski sustav) u Zurichu i s mojim advokatom, na kojem su odlučeni a zatim naređeni idući "koraci", do sada već realizirani:
- januar 2016. unutarnji premještaj s "prelaznog" na "otvoreni odijel"- februar 2016. 2 izlaska od 5 sati u pratnji službenika institucije - mart 2016. 2 izlaska svaka od 5 sati u pratnji "jedne odgovorne osobe po vlastitom izboru koja će preuzeti odgovornost" - april 2015. 2 izlaska, jedan od sat vremena i jedan od 12 sati u pratnji "jedne odgovorne osobe po vlastitom izboru koja će preuzeti odgovornost" - maj 2016. izlasci od 12 sati u pratnji "jedne odgovorne osobe po vlastitom izboru koja će preuzeti odgovornost" - 18. maj još jedan "sastanak izvršnog odbora"

ŠVICARSKA: MARCO CAMENISCH PREMJEŠTEN U ZATVOR POLUOTVORENOG TIPA [hr]

Zatvorenik Marco Camenisch premješten je zatvor polu-otvorenog tipa Saxerriet (Kanton St. Gallen).
Marco Camenisch
PF1
CH-9466 Sennwald - Switzerland

Izvor: Act For freedom Now!

SOLUN [GRČKA]: VANDALIZIRAN URED ELEKTROPRIVREDE (DEI) I TALIJANSKA GOSPODARSKA KOMORA (22.06.2015.) [hr]

U zapadnom svijetu čovjek, odvojen od svojih primarnih fizičkih aktivnosti, troši ogromne količine energije kako bi zadovoljio svoje prirodne i umjetne potrebe.
Te potrebe i komoditete pokrivaju također i električni naponi i proizvodnja energije, čija izgradnja zahtjeva vađenje mineralnih sirovina, pošto su minerali ili obnovljivi izvori energije potrebni za proizvodnju, dipol koji nas ostavlja ravnodušnima, budući da nijedna "čista" zelena energija nije razvijena za održivost prirode i ljudskih i ne-ljudskih bića, nego samo za održivost tehno-industrijskog sistema, kapitala i njegovih ulaganja.
Električna mreža je u stvari stup modernog tehnološkog razvoja, potreban za reprodukciju autoritarne civilizacije i industrijskog masovnog društva. Tkogod se postavi između njih i njihove dobrobiti suočit će se s kaznom i s osvetom sistema.
Anarhist Marco Camenisch uhapšen je u Švicarskoj 1980. zbog sabotaže električnog stupa visokog napona i stanice za proizvodnju električne energije. Godinu kasnije pobjegao je iz zatvora i živio u ilegali do 1991., kada je uhapšen u Italiji tokom prometne kontrole. 2002., dok je bio u Italiji, osuđen za direktnu akciju protiv visokonaponskih vodova, izručen je Švicarskoj na izdržavanje izvorne kazne. Tamo je ponovno osuđen za ubojstvo švicarskog graničnog policajca, optužba koju on odbacuje. Danas, zbog nepokorenog stava druga i zbog njegovog odbijanja kompromisa, kako unutar tako i izvan zatvora, optužen je u kontekstu talijanske policijske operacije Ardire za poticanje na teroristička djela, koristeći se talijanskim antiterorističkim zakonom. K tome, švicarska država, pripisujući psihijatrijski karakter njegovom odbijanju da se pokaje za svoja djela i da odbaci anarhističke ideale, ne dozvoljava mu da napusti zatvor mada je odslužio potrebni postotak svoje kazne.
...

MARCO CAMENISCH [ŠVICARSKA]: SUDSKO-PSIHOLOŠKO MIŠLJENJE - "MJERE POGODNOSI"/"UKLJUČIVANJE U DRUŠTVO"... ALI SAMO AKO... [hr]

Krajem 2014., kao i po informacijama Crvene Pomoći i na talijanskom jeziku, federalni je sud odbacio žalbu upućenu godinu dana ranije na odluku ciriškog DAP-a [uprava za zatvorski sustav, nap.prev.] kojom je odbijena uvjetna sloboda. No, ipak pozvao je na početak "uključivanja u društvo", to jest na ublažavanje ("mjere pogodnosti" kao što su izlasci, dozvole, zatvor polu-otvorenog tipa itd.) zatvora zbog "uključivanja u društvo" kako bi se umanjio rizik ponovnog kršenja zakona nakon otpuštanja iz zatvora (maj 2018.).
Advokat je tražio od "odgovornog za (moj) slučaj" pri DAP-u da se izjasni o ishodima navedenog poziva (i isto mišljenje dvaju zatvora u Lenzburgu i Bostadelu). Odgovorni je izjavio da će morati ići tim putem, ali da prije treba zatražiti "mišljenje" (neobvezujuće) sudsko-psihološkog odjela DAP-a, u okvirima ROS-Abklärung-a. ROS je skraćenica za Risikoorientierter Strafvollzug, što znači "izvršenje kazne usmjerene na rizik", a Abklärung "razjašnjenje", "objašnjenje".
Abklärung je "pojačani" način kontrole i vrednovanja (po principu "tri oka"), unutar DAP-a, "mjera pogodnosti" i otpuštanja "opasnih klijenata", koji je uveo kanton ZH, da bi ga zatim imitirala, do sada, tri kantona.
Krajem aprila 2015. (gotovo olimpijskim ritmom...) stiglo je navedeno "mišljenje" (primjeri na njemačkom bit će ubrzo objavljeni) na čak 24 stranice!, s izjavom da će mi "Konkretno planiranje izvršenja koje slijedi biti saopćeno polovicom maja 2015." O tom "konkretnom planiranju" najvjerojatnije će ubrzo biti (pravno) "saslušan" "klijent", odnosno ja.
I tako je jedna sudska-psihologinja porodila "znanstveno" brdo Risk-Assessement standardiziran (vrednovanje rizika) s glupostima kao što su npr. 1) PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised; Hare, 2003), 2) VRAG (Violence Risk Appraisal Guide; Harris et al., 1993) e 3) Fotres (Urbaniok, 2006).
...

ŠVICARSKA: DRUGU MARCU CAMENISCHU ODBIJENA UVJETNA SLOBODA [hr]

Marco Camenisch zatražio uvjetnu slobodu nakon što je odradio 2/3 kazne, no taj je zahtjev odbio Administrativni Sud Ciriškog kantona, 24. oktobra 2013. zato što zatvorenik nakon svih godina nije izmijenio svoj stav o postojećem. Što znači da se Marco nije nikada pokorio i nije nikada dozvolio da ga postave na tračnice trulog postojećeg.
Marco je uložio žalbu na navedenu odluku koju je 3. decembra 2014. odbio Federalni Sud.
Zagrljaj suučesništva i solidarnosti Marcu!
Izvor: RadioAzione

ŠVICARSKA: VIJESTI O MARCU CAMENISCHU [hr]

Marco Camenisch je prethodnih dana (od 15. do 20. maja) odveden u kaznenu izolaciju u bunker-ćeliju zatvora Lenzburg (Švicarska) nakon što je još jednom odbio test urina, još jednu provokaciju.
Idućih će dana (između 22. i 23.5.2014.) biti premješten u novi zatvor u kantonu Zugo. Još nije jasno da li je ovaj premještaj odgovor na Marcovo odbijanje još jedne analize urina ili je već bio u planu Amt fur Justizvollzug (Ured za izvršavanje kazni i mjera) u Zürichu.
Kraj kazne za Marca predviđen je za 8.5.2018. Oslobođenje prije isteka kazne i dalje se odbija koristeći kao razlog njegovo "kronično nasilje" udruženo s kriminalnim pogledom na svijet.
MARCO SLOBODAN!
Trenutna adresa:
Marco Camenisch
Strafanstalt Bostadel Postfach 38, CH-6313 Menzingen, Schweiz
Tel. +41 41 757 1919,
Fax +41 41 757 1900

...