w-3-wp-349-import-1.png

Preludij anarhističkog ustanka...

Anarhistička grupa „Simfonija Kaosa” je točka susreta djelovanja za drugove iz širokog spektra crne anarhije. Radi se anarhističkoj neformalnoj strukturi kojoj je cilj stvoriti stabilnu i mnogoliku intervenciju na javnim mjestima, šireći ustaničku perspektivu oko tema do kojih nam je stalo, i podržati drugove čije su riječi i ideje nama bliske.

Da bude jasan naš stav o solidarnosti, reći ćemo da smatramo pogrešnim staviti je u političke, stoga strateške, i simboličke pojmove. Za nas ona ima smisla samo kada je dio analiza i prakse anarhističke bitke, kao što je izražavaju subjekti i organičke ili dijalektičke veze koje oni razvijaju. Zato, solidarnost s progonjenim drugovima, na međunarodnoj razini (zatvorenici, bjegunci, kojima se sudi) može se odviti samo u kontekstu afiniteta teorije i prakse, a ne pod općenitim etiketama kao „anarhisti” ili „revolucionari”, što samo po sebi znači jako malo ili ništa. Istovremeno, očito je da, u svakom slučaju, podrška nije automatski refleks koji se aktivira prema potrebi, niti je uključen automatski pilot, bez obzira na poteze i ponašanje primatelja. Radi se o dinamičkom procesu, koji ispituje svaki slučaj i situaciju individualno. Također smatramo da je važno razviti konkretne odnose s onim anarhistima koji gledaju na anarhističku borbu kroz istu prizmu kao i mi, kako u Grčkoj tako i šire, s kojima postoji želja da se susretnemo na putovima pobune, kada se naši izbori dijalektično podudaraju ili međusobno djeluju.

Smatramo da u jednoj stvarnosti gdje se sustav dominacije neprestano mijenja i širi, gdje su mase, unatoč njihovom progresivnom duhovnom i materijalnom osiromašivanju, još uspavane, voljno poslušne, u iščekivanju mogućih spasioca, gdje veliki dio anarhističke sredine trči prema kolektivizaciji, alternativnim politikama ili podršci ljevice i socijal-demokratskih vlada, nužno je da izroni militantna anarhistička teorija i praksa, koja se suprotstavlja postojećem kao cjelini.

Promičemo anarhističku, anti-državnu borbu. Država je, kao temeljna institucionalna superstruktura vlasti, upravitelj i nadzornik reda društvene tvornice, i s njom je u dijalektičnom odnosu. Ona osigurava glatku cirkulaciju robe i glatko funkcioniranje tržišta, organizira sve društvene strukture odgovorne za asimilaciju pojedinaca, i štiti normalnost gušeći fizički i psihički svakoga tko skrene s toga. Anarhistička anti-državnost je inherentno antipolitička. Za nas su politike jednake upravljanju bijedom društvene strukture, i neraskidivo povezane s demokratskim režimom te sa širom strukturom civilizacije. Nasuprot zakonima-poslušnog ili aktivnog građana demokratske normalnosti, stoji pobunjeni a-politički anrhistički pojedinac. K tome, uzimajući u obzir da je država jednostavno moderni izraz centralizirane institucionalizirane moći, mi stojimo nasuprot svake pojedine strukture društvene moći, bila ona to komuna, konfederacija, nacionalna skupština itd.

Krećemo se agresivno protiv kapitala. Prepoznajući da je kapitalizam, u današnjem obliku, moderni i globalni klasno strukturirani sistem ekonomske moći, i struktura društvene tvornice, mi promičemo napad na isti kritikom i praksom. Naš napad ne dolazi iz „potlačenog proletarijata”, nego iz pobunjenih anarhističkih svijesti. Kapitalizam je odgovoran za potpunu komercijalizaciju naših odnosa i tijela, za sistematsko izrabljivanje i uništavanje prirode, i za uspostavljanje gušećeg, autoritarnog okoliša, koji je danas izražen u obliku sve divljeg neoliberizma. Ciljamo na rušenje kapitalističkih struktura i odnosa, uništenje svetog tržišta, ogoljenje društvenog spektakla i degradaciju političke, ekonomske i socijalne ideologije kapitalizma. Istovremeno smatramo da je izrabljivanje i porobljavanje pojedinaca nije započelo, a niti će završiti, s kapitalizmom, pošto je zasnovan na već postojećim strukturama i ideologijama. Zato smo protiv svakog organiziranog sistema rada i ekonomije unutar društvenog stroja, bio on kapitalistički, ili komunistički, ili štogod.

Objavljujemo rat civilizaciji i društvu. Civilizacije je osnovni element ideološke superstrukture i nužni preduvjet za materijalni sadržaj društva. Koristeći se pohabanom ideologijom napretka, ona ruši sve, pretvara u predmete prirodu i životinje, dok monstruozni tenološko-znanstveni sustav mehanizira, snima, proučava, normalizira, rastavlja i sastavlja život po želji, dok si osigurava prikladni alibi za svoju nužnost postojanja. Urbano planiranje, središte društvene rezidencije, produktivna i administrativna struktura unutar i izvan metropola, pruža polje unutar kojeg se središnje i politike operacije razvijaju, a najveći dio „radne snage”, masa, stanuje. Ne može se na strukturu civilizacije gledati bez povezivanja iste s autoritarnom društvenom strukturom. Društvena struktura je središte postojećeg. Široka mreža odnosa, uloga i identiteta (rodovskih, klasnih, etničkih, rasnih itd.), vrijednosti i ideologija (humanost, moralnost, zakon, sigurnost, vjera, patrijarhat, karnizam, društveni položaj i potrošnja, fanatizam svih oblika itd.), te formalnih i neformalnih institucija (obitelj, odgoj, vlasništvo, zatvori, crkve, vojska, policija itd.), koji stvaraju i drže na okupu društvene mase putem velikog broja procesa pripitomljavanja civilizacije.

Pogađamo postojeće u cjelini. Mada je moguće analizirati središnje potpornje nadmoći i njene završne točke gotovo odvojeno, trebamo uvijek imati na umu da se radi o jednoj nevidljivoj cjelini. U kontekstu stvaranja pukotina, otvaranja prostora anarhističkog djelovanja i usvajanja što većeg i što intenzivnijeg anarhističkog iskustva, i trenutaka samo-pripadanja, ustanički anarhisti izabiru napad na nadmoć u njenoj cjelini, ne ciljaju na samoupravljanje ili osvajanje i reformiranje njenih dijelova, već streme ka neprekidnom devastirajućem ratu protiv nje. Protivni tiraniji masivnosti, izabiremo individualnu svjesnu pobunu u praksi, koja postaje kolektivna na neformalan i šireći način kada se smatra potrebnim, postavljajući na taj način protutežu režimu. Neprekidna anarhistička pobuna nema krajnji cilj ni datum trajanja, to je neprekidni destruktivni proces na više razina. To neprekidno oslobađajuće putovanje je vjerojatno jedina konkretna stvar u svijetu koji sve eksponencijalno ponižava.

Anarhistička Grupa „Simfonija Kaosa”

Kontakt putem elektronske pošte: chaos_symphony@riseup.net

Izvor: InterArma