Titolo: ČEŠKA: OBJAVLJENE TRI BROŠURE O NEFORMALNOJ ANARHISTIČKOJ FEDERACIJI (FAI)
w-8-wp-82-import-1.png
w-8-wp-82-import-2.png
w-8-wp-82-import-3.png

Edice Černé internacionàly objavila je tri brošure na češkom jeziku koje se bave tematikom Neformalne Anarhističke Federacije: "Konverzace mezi anarchisty", prijevod engleske verzije "A conversation between anarchist"; "Bastardi! Vim kdo vas poslal!" u kojoj su sakupljene izjave talijanskih anarhista Alfreda Cospita i Nicola Gaia, osuđenih na dugogodišnji zatvor zbog ranjavanja izvršnog direktora nuklearnog poduzeća; "Neformalni Anarhisticka Federace", koja prati njen razvoj od prve izjave 2003., naslovljene "Otvoreno pismo anarhističkom i antiautoritarnom pokretu", povodom napada na talijanskog političara R.Prodija, tadašnjeg predsjednika Europske Komisije, pa sve do Feniks Projekta.

PDF format brošura može se skinuti sa češkog kontrainformacijskog sajta jailbreaking.noblogs.org