Titolo: BELGIJA: SABOTAŽA GRADILIŠTA ZATVORA
Argomenti: Belgio, Rivendicazioni
w-6-wp-608-import-1.png

Ovim djelom odgovaramo na poziv za Crni Decembar.

Odgovaramo na našu želju za slobodom.

Odgovaramo napadom na ono što dozvoljava da ovaj represivan i destruktivan sistem preživi.

U posljednja dva tjedna izbušene su gume na pet vozila građevinskog poduzeća Effiage. Djelo je jednostavno, učinkovito i brzo. Nožić sakriven u rukavu, zabijen u gumu, i vozilo neće biti na raspolaganju u željeno vrijeme. Brojna vozila mogu se učiniti nepokretnima na taj način, u samo 30 sekundi. Znamo da je staklo jednog od pet vozila razbijeno, a njegova karoserija obilježena.

Ako ne shvaćaš odabir mete, informiraj se o Effiageu da bi shvatio ulogu koju to poduzeće igra u izgradnji zatvora i ostalih infrastruktura koje omogućavaju opstanak kapitalizma.

Još jedno djelo nasmiješilo je naša lica.

Ovo su činjenice: koristeći prednost mraka noći i uživajući u odsutnosti stražara na području određenom za maksi-zatvor, odsutnost vjerojatno zbog božićnih "praznika", nekoliko je osoba odabralo za metu žicu koja okružuje područje maksi-zatvora (koji se neće izgraditi). Oko stotinu žica je presiječeno i savijeno kliještima, otvarajući put već ionako zatvorenoj zemlji. Većina žice je fiksirana stupovima zabijenim u zemlju i cement (tresući snažno stupove cement popusti i stupovi izlaze iz zemlje).

No, mnogo žice drže samo maleni pravokutnici, i svi su pali i nastavit će padati. Da su bili fiksirani u zemlju, mogli bi se bili prerezati.

Nećemo dozvoliti opstanak ovog sistema. Napast ćemo gdjegod se pojavi mogućnost. Za samoorganizaciju naših života. Kako bi spasili ono što se još može spasiti. Zbog slobode.

Izražavamo našu podršku svima koji se bore na ZAD-u Harena [protiv izgradnje aerodroma, nap.prev.] i svima koji se bore izvan područja. Naša podrška ide i svim osobama koje je napala Pravda moćnika. Sva naša podrška zatvorenima unutar i izvan zatvora. Našim suučesnicima, snažan zagrljaj.

Izvor: Act For Freedom Now