Titolo: ČILE: PROJEKT FENIKS 2015. - NAPAD NA PODUZEĆE IZRABLJIVANJA ŽIVOTINJA. ZA OSLOBOĐENJE LJUDI, ŽIVOTINJA I ZEMLJE.
w-4-wp-442-import-1.png

Dan za danom, minutu za minutom, moć se održava i reproducira, u društvenim odnosima svih koji prihvaćaju ovaj poredak utemeljen na autoritetu, moći i izrabljivanju, i na svakoj instituciji, poduzeću i mehanizmu koji dozvoljava njegov normalan razvoj, i da ne zaboravimo, nikada, na dobrovoljnim aktivnostima službenika moći i njihovih suradnika: poduzetnika, političara, policije i građana zaštitnika moći, i na naporima da bi pokorili kako bi se održao i funkcionirao ustaljeni poredak.

Kada odlučimo da se suočimo s moći, u svim njenim oblicima i izrazima, borba za potpuno oslobođenje mora se odnositi na sve što predstavlja različite scenarije po kojima moć vrši svoju vlast. Naša borba nije djelomična, nego čitava, zato što boriti se potpunu slobodu podrazumijeva borbu i borbu protiv države, kapitala, specizma, hijerarhija, specijalizacije i različitih izraza autoriteta.

I unatoč naporima čileanske države da eliminira ideje i djela pobune, izravni napad grupa anarhističke akcije se nastavlja.

U zoru 7. aprila napali smo urede uprave mesne industrije, Ganadera Rio Bueno S.A., koja se bavi klanjem životinja u svojim radnim logorima, kako bi njima trgovala kao robom za intenzivnu ljudsku potrošnju. Napad smo izveli zapaljivom napravom i mehanizmom na odgađanje, koja je bez problema funkcionirala i nanijela štetu dijelu fasade.

Razlozi su jasni i brojni. Kada odlučimo da se borimo za oslobođenje, onda to činimo na sveobuhvatni i potpuni način, bez hijerarhije prema vrstama. Zato ne možemo ostati pasivni naspram specističkog i ubojitog mehanizma kojeg predstavlja navedeno poduzeće, ne možemo ostati pasivni naspram zatvaranja, izolacije i smrti stotina životinja.

Naša je borba antispecistička zato što je ponajprije antiautoritarna, za oslobođenje nas, zemlje i životinja.

Simboli i strukture moći nalaze se posvuda, oni su poticaj da se usudimo i prijeđemo u napad, sprovodeći u djelo naše ideje i vrijednosti o oslobođenju, naše svijesti i našu kreativnost u ratu.

I pošto podrazumijevamo borbu kao mnogostrani čin i pravimo hijerarhiju među sredstvima i alatima koje koristimo, pozivamo na umnožavanje djela direktnog napada. Činimo to sa skromnošću, ali i uvjereni da je anarhistički prijedlog o autonomnom napadu putem grupa sastavljenih od srodnih pojedinaca, organiziranih na horizontalan način, moguć, realan i uvijek aktualan i nužan.

Preuzimamo odgovornost za ovo djelo, kao dio prijedloga organiziranja za djelovanje Neformalne Anarhističke Federacije - Međunarodnog Revolucionarnog Fronta (FAI-FRI), zato što podržavamo ciljeve koja ista predlaže: Autonoman Anarhistički Napad, uvijek na djelu i oslobođen hijerarhija i specijalizacija; Internacionalizam, zato što antiautoritarno djelovanje ne poznaje ni granice, ni države ni nacije, povezujući se s drugim voljama u pobuni diljem svijeta; Solidarnost, da ne zaboravimo naše drugove u zatvorima moći.

Ovo djelo postavljamo unutar Projekta Feniks, kako bi dali nove poticaje antiautoritarnom nasilnom djelovanju na ovom području kojim vlada čileanska država, kao način da se suočimo s represijom i dokazali da je anarhistički napad i dalje živ i da se neće predati.

Danas globalna moć nastoji osnažiti svoju prevlast, razvijajući svoje represivno djelovanje uz sve veći totalitarizam. Svojim represivnim operacijama, moć nastoji uvrstiti u široku i rasprostranjenu ideju "terorizma" anarhističke i revolucionarne drugove. Na isti su način pogođene i solidarne sredine kako bi se kaznila podrška zatvorenicima i još više izolirali drugove u zatvorima. Posljednje represivne operacije u Španjolskoj, zatvaranje članova obitelji drugova iz Zavjere Vatrenih Ćelija u Grčkoj, su primjer svega toga, kao i nedavno hapšenje Enriquea Guzmana, solidarnog prijatelja druga Juana Floresa, kojega vlast želi optužiti za napad na jedan komesarijat. I napad medija je još samo jedan izraz državne represije, kao što smo to vidjeli u slučaju Juana Pina i Natalie Collao, optuženih za paljenje autobusa javnog prijevoza, i kojima je danas potrebna naša solidarnost.

Snage i solidarnosti drugovima iz Zavjere Vatrenih Ćelija u Grčkoj i svim zatvorenicima u borbi na ovom području.

Zagrljaj Nicoli Gaiu i Alfredu Cospitu, i svim zatvorenih anarhistima u Italiji.

Suučesnički pozdrav Mariu i Carlosu Lopezu, drugovima iz Meksika sada u ilegali.

Solidarnost s Monicom Caballero, Franciscom Solarom i zatvorenih anarhistima u Španjolskoj.

Vječni pozdrav zatvoreniku Mumiji Abu-Jamailu koji opstaje u svojoj borbi u SAD-u.

Ljubav i solidarnost Natalie Casanovi, Juanu Floresu, Guillermu Duranu, Juanu Alisti Vegu, Freddyju Fuentevilli, Marcelu Villaroelu, Carlosu Gutierrezu, Hansu Niemeyeru i Tamari Sol Vergari.

Neka poziv na dane nemira od 10. do 20. aprila urodi plodovima mnogostrukih djela.

<strong>Danas je dan za prelazak na napad

Da bi se prekinuo strah i komoditet

Da bi se umnožili napadai protiv moći.</strong>

<em><strong>Anarhistička Ćelija Zapaljivog Napada "Vatra i Svijest"

Neformalna Anarhistička Federacija - Međunarodni Revolucionarni Front (Čile)</strong>

</em>

Izvor: RadioAzione