Titolo: ČILE: OSUĐENI DRUGOVI ZA SLUČAJ "SECURITY"
w-1-wp-133-import-1.png

Danas 2. jula 2014. drugovi su osuđeni u odsutnosti pošto su odbili sudjelovati u pravosudnom cirkusu, putem videokonferencije za obitelj i drugove.

Demokratska inkvizicija je još jednom odlučila o životima drugova:

Juan Aliste: 18 godina kao počinitelj ubojstva Moyana + 10 godina za pokušaj ubojstva pandura Abarca + 14 godina za pljačku banke Santander i banku Security u Valparaiso. Sveukupno 42 godine zatvora.

Freddy Fuentevilla: 5 godina za sudjelovanje u ubojstvu Moyana + 3 godine za sudjelovanje u pokušaju ubojstva Abarce + 7 godina za pljačku banke Security. Sveukupno 15 godina zatvora.

Marcelo Villarroel: 14 godina zatvora za pljačku banke Santander i banke Security u Valparaisu.

Izvor: Publicacion refractario via RadioAzione