Titolo: Genova [Italy]: Sabotaged mobile phone mast (02/2017)
g-i-genova-italy-sabotaged-mobile-phone-mast-02-20-1.jpg


“GENOVA: Mobile phone mast sabotaged in Staglieno area. Against this existing which kills, physically and psychologically, our lives, the only way to stop it is violent action, direct action. SOLIDARITY TO ANARCHIST PRISONERS IN THE WORLD. ANARCHY MEANS ATTACK.”


Genova [Italija]: Sabotirana antena mobilne telefonije (02.2017.)

“GENOVA: Sabotirana antena mobilne telefonije na području Stagliena. Protiv ovog postojećeg koje ubija, fizički i pshičiki, naše živote, jedini način da se to okonča je nasilno djelo, direktna akcija. SOLIDARNOST ANARHISTIČKIM ZATVORENICIMA U SVIJETU. ANARHIJA ZNAČI NAPAD.”