Titolo: GRČKA: ZATVORENI ČLANOVI ZVĆ PREKINULI ŠTRAJK GLAĐU NAKON OTPUŠTANJA ČLANOVA OBITELJI
w-4-wp-434-import-1.png

Danas 04.04.2015. zatvoreni članovi Zavjere Vatrenih Članova prekinuli su štrajk glađu nakon 32 dana i nakon što je osam drugova hospitalizirano, izlažući život smrti (Mihalis premješten na JIZ, Olga pala na 40 kg, Panagiotis već ima narušeno zdravlje zbog prethodne operacije na glavi, Georges P. ima problema sa srcem koje je dostiglo 30 otkucaja u minuti, a svi zu izgubili 15-20% težine), pošto je odlučeno otpuštanje majke Christosa i Gerasimosa Tsakalosa te djevojke posljednjeg.

Unatoč prekida svojeg štrajka glađu, ZVĆ izjavljuje da podržava ostale zatvorenike koji nastavljaju štrajk glađu za ukidanje zakona, izražavajući podršku Nikosu Maziotisu, članu Revolucionarne Borbe, i Mreži borbenih zatvorenika (DAK).

Izvor: InterArma