Titolo: ČILE: VIJESTI O ISTRAZI PROTIV ALFONSA I HERMESA
w-3-wp-36-import-1.png

Alfonso Alvial i Hermes Gonzales uhapšeni su za pljačku banke Estado, u kojoj je zaštitar ubio druga Sebastiana Oversluija, decembra 2013.

U petak 28. marta održano je ročište za slučaj braće boraca Alviala Alfonsa i Hermesa Gonzalesa, na prvom kaznenom sudu [Juzgado de Garantía] u Centru Pravde, u Santiagu [Centro de Justicia de Santiago].

Ishod ročišta je produženje istrage protiv zatvorenih drugova na još dva mjeseca.

Naša nesavladiva solidarnost s drugovima Hermesom i Alfonsom

A u našem crnom sjećanju Sebastian Oversluij bit će prisutan u svakoj akciji!

RadioAzione