Titolo: BEOGRAD [SRBIJA]: INFOSHOP "FURIJA" - DISKUSIJA: BORBE PROTIV DŽENTRIKACIJE U SAN FRANCISCU, 05.11.2014.
w-2-wp-232-import-1.png

Aktivistkinja iz kolektiva Eviction Free SF i Heart of the City iz San Franciska govoriće o borbama protiv džentrifikacije u uvom gradu, direktnoj akciji protiv raseljavanja i iseljavanja ljudi. U San Francisku se trenutno sprovode brojna izbacivanja ljudi iz njihovih domova i grad sve brže postaje suviše skup za stanovanje. Diskusija će se posebno osvrnuti na aktuelne organizacione napore, taktike, kreativne akcije, mapiranje i vizualizacije aktivističkih podataka vezanih za borbe protive iseljavanja, raseljavanja i džentrifikacije.

<strong>Sreda, 5. novembar u 19 časova

Infoshop "Furija" - Višnjička 76, Beograd</strong>

Izvor: Infofhop Furija