Titolo: Santiago [Čile]: Sukobi s policijom u znak solidarnosti s drugovima u zatvoru (11.07.2016.)
s-c-santiago-cile-sukobi-s-policijom-u-znak-solida-1.jpg


Ponedjeljak, 11. juli – Sukobi s policijom nakon anti-zatvorskog susreta na UAHC-u [Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nap.prev. na talijanski] u znak solidarnosti s drugovima M. Paz, Manuelom, Felipeom, Natalijom i Amaruom, koji se već godinu dana nalaze u zatvoru pod optužbom za podmetanje požara u PDI, 2014.