Titolo: Italy: Operation “Scripta Manent” — Solidarity poster (12/2016)
Origine: radioazione.org

How many beings have gone through life without ever wake up!

And how many others have realized that they have lived

only for the monotonous tick-tock of the clocks.

It is a great joy

to see blow up

barracks, courthouses and

agents of Power.

The system and its structures are not abstract, they are clearly visible;

the perpetrators have names and surnames

and they can be easily identified.

To each his own choice.

Since 2003 various cells of Informal Anarchist Federation have carried out dozens of direct actions across Italy. On September 6th with operation “Scripta Manent” the State have imprisoned 8 anarchist comrades, accusing them of some of these actions. We don’t need to know who carried out these actions and if there are any connections with the arrested comrades. Our heart will continue to beat with everyone who choose a path of non submission and of attack on Power.

Solidarity with Valentina, Danilo, Anna, Marco, Sandro, Daniele, Nicola, Alfredo and with all anarchist imprisoned everywhere.


i-o-italy-operation-scripta-manent-solidarity-post-1.jpg

Italija: Operacija “Scripta Manent” — Solidarni plakat

Koliko je bića prošlo kroz život, a da se nikada nije probudilo!

I koliko drugih je shvatilo da su živjeli

samo za monotoni tik-tak satova.

Velika je radost

gledati eksplozije

kasarni, sudova

i predstavnika moći.

Sistem i njegove strukture nisu apstraktni, sasvim su jasno vidljivi;

odgovnorni posjeduju imena i prezimena

i mogu se lako pronaći.

Svakome njegov izbor

Od 2003. razne ćelije Neformalne Anarhističke Federacije izvele su na desetine direktnih akcija diljem Italije. 6. Septembra operacijom “Scripta Manent” država je zatvorila 8 anarhističkih drugova i drugarica, optužujući ih za neka od tih djela. Ne zanima nas da znamo tko je izveo ta djela i da li postoje ikakve veze s uhapšenim drugovima. Naše srca nastavit će kucati uz svakoga tko odabere put ne pokoravanja i napada na Moć.

Solidarnost s Valentinom, Danilom, Annom, Marcom, Sandrom, Danieleom, Nicolom, Alfredom i sa svim zatvorenim anarhistima bilo gdje.