Titolo: Italy: Against biotech + No peace for those who live on war
Origine: radioazione.org
i-a-italy-against-biotech-no-peace-for-those-who-l-1.jpg

Communique 1:

In connection of the International Week of Biotechnology, in October 2016, on the occasion of the Two Day Meeting of scientist and students some molecules, tired of lethal experiments in laboratory and of devastating projects, have aggregated in the courtyard of CNR in Segrate [Institute of bio-medical technologies near Milan], under the message AGAINST BIO-TECHNOLOGIES AND THE WORLD THAT PRODUCES THEM YOU WON’T STOP US.

For an animal and Earth liberation.

Solidarity with the prisoners around the world, animal and human.

Communique 2:

On a rainy night, (almost) at the same time of anti-militarist march in Sardinia, 23 November 2016, in the district of Milan the entries of Logic were hindered with glue and liquid steel.

This company is involved in aerospace and surveillance technologies, and its customers include national services, US army and NATO, to name but a few.

Message: No peace for those who live on war.

Solidarity to all imprisoned and exploited beings due to their ideas and/or their species identity.

For an animal and Earth liberation!


Italija: Protiv biotehnologije + Nema mira za ratne profitere

Izjava 1:

Uz Međunarodni tjedan biotehnologija u oktobru 2016., povodom Dvodnevnog susreta znanstvenika i studenata, nekoliko se molekula umornih od kobnih laboratorijskih eksperimenata i od razornih projekata, sakupilo u dvorištu CNR-a u Segrateu [Institut za biomedicinske tehnologije kraj Milana] pod porukom PROTIV BIOTEHNOLOGIJA I SVIJETA KOJI IH PROIZVODI NEĆETE NAS ZAUSTAVITI.

Za oslobođenje životinja i Zemlje.

Solidarnost sa zatvorenicima i zatvorenicama čitavog svijeta, životinjskim i ljudskim.

Izjava 2:

Jedne kišne noći, (gotovo) istovremeno s antimilitarističkim maršom na Sardiniji, 23. novembra 2016., u provinciji Milano spriječeni su ulazi u Logic ljepilom i tekućim čelikom.

Poduzeće se bavi zrakoplovnim i nadzornim tehnologijama, a među njegovim klijenitima su državne službe, vojska SAD-a i NATO, i mnoge druge.

Poruka: Nema mira za ratne profitere

Solidarnost svi zatvorenim i izrabljivanim bići zbog vlastitih ideja i/ili pripadanja vrsti.

Za oslobođenje životinja i Zemlje!