Titolo: Italija: Operacija „Scripta Manent” – vijesti o anarhističkim zatvorenicima (11/06/2016)
Origine: radioazione.org
i-o-italija-operacija-scripta-manent-vijesti-o-ana-1.jpg

Drug Alessandro Mercogliano premješten je u zatvor u Alessandriji, gdje se već nalazi zatvoren još jedan drug uhapšen u istoj operaciji, Marco Bisesti.

Mislim da su premještajem Sandrona okončani, za razliku od psihičkih problema inkvizitora Sparagne, premještaji.

Što se tiče Danielea, drug nam iz zatvora u Terniju javlja da ima pravo na dva sata dvorišta dnevno i na četiri sata posjeta mjesečno + dva izvanredna sata jednom mjesečno, koja drug može zatražiti zahtjevom.

Pozivam svih da drugovima u zatvoru šalju što više poštanskih markica, koverata i papira za pisanje, pošto mogu kupovati samo jednom mjesečno, te pozivam da štampate i šaljete što više informativnog materijala kako bi prekinuli izolaciju i uvijek držali drugove informiranima o svemu što se zbiva u „slobodnom” svijetu.

Suučesništvo i solidarnost s Marcom, Sandrom, Nicolom, Valentinom, Danilom, Danieleom, Annom i Alfredom!!

Prekinimo izolaciju!


Nove adrese zatvorenih drugova:

BISESTI MARCO: Strada Alessandria, 50/A – 15121 San Michele, Alessandria (AL)

MERCOGLIANO ALESSANDRO: Strada Alessandria, 50/A – 15121 San Michele, Alessandria (AL)

BENIAMINO ANNA: Via Aspromonte, 100 – 04100 – Latina LT

CREMONESE DANILO EMILIANO: Str. delle Campore, 32 – 05100 Terni TR

SPEZIALE VALENTINA: Via Aspromonte, 100 – 04100 – Latina LT

ALFREDO COSPITO I NICOLA GAI NALAZE SE I DALJE NA ODJELU VISOKE SIGURNOSTI- AS2 (via Arginone 327, 44122 Ferrara)

DANIELE: Str. delle Campore, 32 – 05100 Terni TR