Titolo: Grčka: Vijesti sa žalbene rasprave za pljačku u Pirgetosu (21.07.2015.)
g-v-grcka-vijesti-sa-zalbene-rasprave-za-pljacku-u-1.jpg


U četvrtak 21.07. ispitan je samo jedan svjedok tužilaštva (pandur) i suđenje je odgođeno do 27. septembra 2016.

Revolucionarni drugarski pozdravi našim drugovima Giannisu Naxakisu i Grigorisu Sarafoudisu

Anarhisti iz Act For Freedom Now!