Titolo: Genoa [Italy]: Sentence against the anarchist comrade Carlo (16/11/2016)
Origine: radioazione.org
g-i-genoa-italy-the-sentence-against-the-anarchist-1.jpg

The anarchist comrade from Genoa informed us that the judgment against him was given this morning. The comrade was sentenced to 14 months (but he is in liberty) on charge of “apology of crime”, while the aggravation for terrorism and recidivism was dropped.

A text by the accused comrades will follow soon.

Bearing in mind that the comrade was accused for an public answer, on an anarchist website, to the text “Puntini sulle i”; and bearing in mind also the law designed by Renzi government [prime minister] which they want use to charge with terrorism even those who write on blogs and sites, there can be just one answer: Fuck you!

At least as RadioAzione I must say that more you are trying to repress us, the higher the level of tones will be... not one step back!

With rage in the body and with blood in the eyes...

Solidarity and complicity with Carlo!

RadioAzione


Genova [Italija]: Izrečena presuda protiv anarhističkog druga Carla (16.11.2016.)

Anarhistički drug iz Genove, Carlo, javlja nam da je jutros pročitana presuda protiv njega. Drug je optužen na 14 mjeseci, ali nalazi se na slobodi, okrivljen za “veličanje”, dok su optužba za terorizam i otežavajuća okolnost ponavljanja kriminalnog djela odbačeni.

Ubrzo će uslijediti tekst optuženog druga.

Podsjećamo da je drug okrivljen za javni odgovor, na anarhističkom web-siteu, na tekst “I puntini sulle i”, a podsjećamo i zakon izašao iz Renzijeve vlade po kojem se žele za terorizam optužiti i osobe koje pištu na sajtovima i blogovima. Na sve to može postojati samo jedan i jedini odgovor: Jebite se!

Barem kao RadioAzione osjećam se da kažem sve što nas budete više nastojali gušiti više će se podignuti i tonovi... ni korak nazad!

S bijesom u tijelu i krvavim očima...

Solidarnost i suučesništvo s Carlom!

RadioAzione