UDINE [ITALIJA]: 4 ANARHISTA KAŽNJENA ZBOG PROSVJEDA PROTIV FAŠISTIČKE PROPAGANDE O FOJBAMA (16.04.2016.) [hr]


SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!16. aprila 2016. istražni sudac u Udinama, Emanuele Lazzaro, osudio je, po kaznenom dekretu, četvoricu anarhista na 20 dana hapšenja i na 100,00 eura kazne (5.100,00 konačnih eura kazne) pojedino, zbog prosvjeda protiv fašističke propagande o fojbama kroz "kazališnu predstavu" Simona Cristicchija (uz redare Casa Pound; talijanska fašistička organizacija, nap.prev.) prikazanu u Udinama 7. aprila 2014.


Alcuni anarchici udinesi