Titolo: INSTINTO SELVAJE: NOVA WEB ADRESA I ELEKTRONSKA POŠTA
w-4-wp-460-import-1.png

Nakon gotovo četiri mjeseca rada na ovom novom prostoru i kašnjenja u kontekstu ovog društvenog rata, u kojem svakodnevno ima sve više zatvorenih drugova, pokušali smo stvoriti projekt kojim bi doprinijeli borbi za potpuno oslobođenje s anarhističkih i nihilističkih pozicija.

Bratski pozdravi

Instinto Salvaje

<strong>www.instintosalvaje.com

instintosalvaje@bastardi.net</strong>

"I moja namjere da spavam toga su se jutra uputila na buđenje, na prekid sa svakidašnjicom, i s individualnim djelom na prsima kao kamenom, ispunjenima uništenjem ovog i bilo kojeg društva.

Učinite mi uslugu: pokušajte živjeti anarhiju." - MAURICIO MORALES DUARTE

"Baci se u slobodu, ovo je moj prijedlog: pljačkaj, kradi, zapali, napadni onoga tko te izrabljuje, da bi uništio autoritet, koji nas uvjetuje i oduzima nam slobodu. Ne traži vođe za tvoje želje za slobodom. Prekini sa logikom moći i s onima koji je podržavaju." - SEBASTIAN OVERSLUIJ SEGUEL