Titolo: LUBLIN-STARI GAJ [POLJSKA]: SABOTAŽA SJEČE ŠUMA
Argomenti: Rivendicazioni, Polonia
w-3-wp-367-import-1.png

Već nekoliko mjeseci u šumi Stari Gaj su u toku radovi na izgradnji protupožarne ceste. Ta bi cesta trebala prolaziti čitavim šumom, u dužini od čak 4234 metra, u smjeru Zemborzyc Podleśnych. Ukupna cijena te investicije je oko milijun i 436 tisuća zlota [350 tisuća eura, nap.prev.].

Izjava sabotera:

Postavili smo barikade na cestu prema nikuda.

Moć miče stabla, mi se sami mičemo do moći.

Mi ne smatramo da "prirodom treba vladati".

Priroda je mnogo više od stvari korisnih čovjeku.

Priroda je mnogo više od skupa sirovina.

Priroda nije samo hrpa stabala, nama na raspolaganju.

Napredak nije zaposjedanje prostora, nego prilagođavanje istima.

Pripremili smo peticiju vladi u obliku barikada, a ne u obliku običnog papira.

Nisu nam potrebni zakoni, u veličanstvu svijeta kojemu je oduzeta prirodna ljepota.

Nisu nam potrebna ni prava - dovoljan nam je smisao našeg djela.

Izvor: Grecja w ogniu