Titolo: ŠPANJOLSKA: NOVA ADRESA ZA INFORMACIJE O SITUACIJI MONIKE I FRANCISCA
w-1-wp-12-import-1.png

13. novembra 2013. u Barceloni je uhapšeno 5 anarhističkih drugova, pod optužbom za pripadanje jednoj "terorističkoj organizaciji" i za podmetanje eksplozivne naprave u baziliku Del Pilar. Nakon premještanja na Audiencia Nacional [Nacionalni vrhovni sud, nap.prev.] 3 su otpušteni nakon pet dana, uz optužbe, dok je drugo dvoje drugova zadržano u pritvoru. Svi su optuženi za "pripadanje jednoj terorističkoj organizaciji", "pokušaj masakra" i "zavjeru za počinjanje masakra". Zatvoreni drugovi, Francisco i Monica, nalaze se u FIES režimu [specijalni režim za revolucionare, nap.prev.]. Dobro su raspoloženi i posjeduju veliku snagu.

Otvorili smo e-mail adresu za svakoga tko želi znati više o situaciji Monike i Francisca. Također skupljamo i pomoć za trenutne troškove i račune, pošto će zasigurno morati ostati u pritvoru do početka suđenja, što, kao što svi znamo, ima i svoju ekonomsku cijenu.

Sve sumnje, doprinose, kritike i pitanja uputiti na:

solidaridadylucha@riseup.net

publicacionerefractario via RadioAzione