Titolo: Genova [Italija]: Zapaljen bankomat Talijanskih pošta (29.06.2016.)
g-i-genova-italija-zapaljen-bankomat-talijanskih-p-1.jpg


U srijedu 29. juna 2016. oko 6 sati ujutro zapaljen je bankomat Pošte u ulici Lagaccio 34. Odgovornost za napad je preuzeta idućih dana putem elektronske pošte. Slijedi izjava o preuzimanju odgovornosti, preuzeta sa informa-azione:

„Genova 29. juni – Talijanske pošte deportiraju ljude u logore. Zapaljen poštanski ured u ulici Lagaccio, uništen bankomat, u znak solidarnosti s pobunjenicima i bjeguncima iz centra za imigrante te s francuskim pobunjenicima. Ni država ni granica. Ni loi ni travail. [„ni zakon ni rad”, odnosi se na novi francuski zakon o radu, nap.prev.]