Titolo: Zatvor Ferrara [Italija]: Vijesti o anarhističkom zatvoreniku Divine Umoru (12.2016.)
z-f-zatvor-ferrara-italija-vijesti-o-anarhistickom-2.jpg

Nekoliko vijesti o situaciji Divinea Umorua, anarhističkom zatvoreniku na odjelu visoke sigurnosti u Ferrari, optuženog za posjedovanje mogućeg eksplozivnog materijala.

Suci ponovno odbijaju Divineu kućni pritvor, ovaj put u domu majke u Bologni (već su mu odbili u domu jedne drugarice). Kao izlika koriste se nedostatkom elektronske narukvice i njegovo subverzivno društvo u Bologni. Čini nam se kako se na obzoru pojavljuje namjera da se Divineu organizira direktan put, u jednom smjeru, za Nigeriju. Nigeriju koju je napustio kao dijete, kada je došao u Italiju s obitelji.

Ako je to ono što žele, moramo učiniti da se to ne dogodi, bit će odgovornost svakog pojedinog Anarhista da djeluje u tom smjeru.

Idućih će se dana održati žalba protiv odbijanja kućnog pritvora.

Trenutno mnogo je Anarhista završilo u zatvorima italije države, ali pozivamo sve da ne ostave Divinea izoliranog, kao i mnoge druge anarhiste, čineći sve što je moguće kako bi se održao kontakt između unutra i vani...

Uslijedit će druge vijesti.

Adresa: Divine Umoru – via Arginone n. 327 – 44122 Ferrara – Italia


Carcere di Ferrara [Italia]: Aggiornamenti su Divine Umoru, anarchico prigioniero (12/2016)

Qualche aggiornamento sulla situazione di Divine Umoru, anarchico prigioniero nell’AS2 di Ferrara con l’accusa di detenzione di materiale potenzialmente esplosivo.

I giudici rifiutano di nuovo i domiciliari a Divine, questa volta a casa della madre a Bologna (già li rifiutarono a casa di una compagna). Come pretesti il fatto di non avere a disposizione il braccialetto elettronico e le sue frequentazioni sovversive a Bologna.

L’ intenzione che sembra esserci all’orizzonte per Divine è quella di organizzargli un viaggio diretto per la Nigeria, solo andata.

Nigeria che lui ha lasciato da bambino, quando è venuto in Italia con la famiglia.

Se questo è quello che vogliono, dobbiamo fare in modo che non accada, sarà una responsabilità di ogni singolo Anarchico agire in questo senso.

Nei prossimi giorni ci sarà pure l’appello contro il rifiuto dei domiciliari.

In questo momento, molti sono gli Anarchici finiti nelle galere dell’ italia stato, ma invitiamo tutti a non lasciare isolato Divine, cosi come tanti altri Anarchici, facendo quanto possa mantenere vivo il contatto tra dentro e fuori…

Seguiranno altri aggiornamenti…