w-9-wp-94-import-1.png

Žalbeni postupak za drugove Alfreda Cospita i Nicolu Gaia održat će se u Genovi 27. juna, 4. i 11. jula.

SOLIDARNOST SA ZATVORENIM DRUGOVIMA!

Izvor: Croce Nera