Titolo: UKRAJINA - ANARHISTI BACILI MOLOTOVLJEVE KOKTELE NA DRŽAVNU BANKU UKRAJINE (01.05.2016.)
w-7-wp-723-import-1.png

U večer "Međunarodnog Dana Rada" mi - anarhisti - posjetili smo Državnu Banku Ukrajine. Tri molotovljeva koktela bačena su u prozore te institucije.

Radnici su se uvijek bili podjarmljeni državi kako bi država mogla ubirati dividende i ogromne profite. Danas je situacija i dalje ista: rad stoji i dalje na raspolaganju oligarhije, umjesto da pripada samim radnicima. Različite države i banke se bogate takvim stanjem špekulacijama i lihvarenjem. Tjeraju ljude da plaćaju za svoje vlastito ropstvo, utapajući ih u sve veće dugove prema buržoaziji. Održavanjem i podržavanjem rada banaka vodeće klase nas pljačkaju. Mi smatramo da sve proizvedeno u ovoj zemlji i u čitavom svijetu treba biti društvenog karaktera, proizvod bi trebao biti na raspolaganju čitavom društvu. Sva raspoloživa materijalna sredstva trebala bi biti na raspolaganju svakoj osobi bez ikakvih posredničkih parazita.

"Ovaj oblik društva, a to je legalizirana pljačka i ubojstvo, treba biti uništen, kako bi dali prostora slobodnom društvu dobrovoljnih zajednica i međunarodnog bratstva" - August Spies

Potomci Augusta Spiesa

Izvor: Act For Freedom Now!